Project Description

УДАЉЕНОСТ ОД ЕКО ФАРМЕ МИЛАНОВИЋ – 20км

Водопад Лисине

Велики Бук или Лисине је водопад у источној Србији, на падинама Бељанице. Водопад се налази на речици Врелу, десној притоци реке Ресаве.

Смештен је на око 380 метара надморске висине, у близини Ресавске пећине. Према типу настанка спада у акумулационе водопаде, настале акумулацијом бигра. У подножју је формирано језерце мале дубине, окружено бигреним блоковима. Заједно са извором речице Врело под заштитом је државе, као споменик природе „Водопад Лисине“ и као објекат геонаслеђа Србије. Врело сакупља воде са широких крашких предела Бељанице, а директна хидрографска веза установљена је са рекама понорницама из увала Речке и Бусовате.[1] Водопад Лисине дуго је сматран највишим водопадом у земљи, са висином од 25 метара[2], док током 1990-их нису откривени водопади на Старој планини.

Наставак на